Få orden på økonomien
og lev livet


Tips og råd for håndtering av gjeld


Gjeldsordning


Gjeldsordning kan for noen være løsningen på en vanskelig og uoverkommelig hverdag hvor man har mistet kontrollen helt og kravene er såpass store at man er varig ute av stand til å gjøre opp gjelden. For å kunne få til en slik ordning må dette gå gjennom namsmannen og det er visse kriterier som stilles før en slik avtale kan inngås. En gjeldsordning handler i hovedsak om at man kontakter de forskjellige kreditorene og man tilbyr en ordning med en nedbetaling over et gitt antall år og den eller de aktuelle kreditorene/fordringshaverene får en gitt sum hver måned over en periode på så og så mange år. Etter endt periode skylder man da ikke mer på nedbetalt lån uansett om det skulle være en resterende sum igjen. I regnestykket har man satt av en viss sum som skal dekke de daglige/månedlige utgiftene for deg som person. Dette går under navnet livsopphold. Disse satsene har namsmannen oversikt over. Resterende av månedslønnen man har igjen etter livsopphold grunnlaget er satt vil gå med til å betjene de avtalte avdragene til kreditorene over den gitte perioden. Etter endt periode og hvis man har overholdt avtalt trekk/betaling er man gjeldfri etter endt periode så lenge man ikke har misligholdt avtalen. Om det skulle skje blir alle avtaler slettet og man ender tilbake på den opprinnelige summen man skylder/har i krav og man må betale alt tilbake. For å kunne søke om gjeldsordning må du ha skaffet deg oversikt over hvem og hvor mye beløpende er på. Man må og selv ha forsøkt å inngå en avtale med de gitte kreditorene før en gjeldsordning kan vurderes. Om man selv syntes det er vanskelig å kontakte og forhandle med kreditorene kan man ta kontakt med NAV som tilbyr økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
Om du ønsker å lese mer om gjeldsordning og evnt hvem man kan kontakte angående dette, kan dette gjøres ved å besøke politets sin gjeldsordning nettside, her.
Du kan også lese mer eller ta kontakt med NAV for økonomisk rådgivning og gjeldsordning, her.
Det er og viktig å legge merke til at om man har mye ny gjeld kan det være mer vrient å få til en gjeldsordning da visse kriterier må oppfylles før man kvalifiseres til gjeldsordning.